Madalikud

Madalikud  on keskmise kõrgusega kuni 50 m need alad on olnud pika aega Läänemere all. Maismaaks muutusid need alad maakerke tõttu ning tunduvalt hiljem kui kõrgustikud. Madalikud moodustavad peaaegu poole Eesti territooriumist ja suurimad asuvad Lääne-Eestis. Sellel madalikul asuvad kõrgendikud, paekivi kõvikud nagu, Kirbla mägi jt. siluri klindi osad. Kõrgeim neist asub Saaremaal, Panga pank (Panga pank ), 21 m kõrgune astang.

Salevere salumägi

Salevere salumägi

Pärnu madalik on soostunud, aluspõhja moodustavad liivakivid, rannikul on kõrged luiteahelikud. Põhja-Eestis asub rannikumadalik, Peipsi järve ümbruses asuvad Alutaguse ja Peipsi madalik. Need alad kujunesid siis kui jääpaisjärved taandusid.

 

Korda kaarti: Õpime veel Eesti kaarti

results loading