Magnetvoo mõiste

fuusika36

Elektromagnetilise induktsiooni täpsemaks kir­jel­damiseks tuleb kasutusele võtta uus füüsikaline suurus – magnetvoog.

Magnetvoog iseloomustab millisel määral läbivad magnetvälja jõujooned vaadeldavat pinda selle pinna suuruse ja asendi tõttu magnetväljas.

Magnetvoogu Φ läbi pinna, mille pindala on S arvutatakse magnetinduktsiooni

fuusika84

ning pinna normaalvektori

fuusika85

ja magnetinduktsioonvektori B vahele jääva nurga α kaudu:

fuusika37

Pinda läbiv magnetvoog on maksimaalne, kui pind on risti magnetväljaga (α=0°) ja minimaalne, kui pind on väljaga paralleelne (α=90°)

Magnetvoo ühikuks on 1 veeber (1 Wb)

fuusika38

Kontuuri läbib magnetvoog 1 veeber kui kontuur, mille pindala on 1m2 asub magnetväljas magnetinduktsiooniga risti.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading