Mass ja tihedus

Sama ruumalaga kehad võivad olla vägagi erineva massiga ning vastupidi – ühesuguste mas¬si-dega kehadel võib olla väga erinev ruumala.

Density_Examples

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab ühikulise ruumalaga (1 m3, 1dm3, 1cm3 jne) ainekoguse massi, nimetatakse tiheduseks.

Tihedust arvutatakse valemist:

71

kus ρ – keha tihedus, mõõdetakse kilogrammides-kuupmeetri kohta (1 kg/m3), m – keha mass, mõõdetakse kilogrammides (1 kg) ning V – keha ruumala, mõõdetakse kuupmeetrites (m3).

Tiheduse ühikuna võib kasutada ka mistahes teisi massi- (1g, 1t, 1ts jne) ja ruumalaühikute (1cm3, 1dm3, 1mm3 jne) jagatisi: 1g/cm3, 1kg/dm3, 1t/m3 jne. Ühikute vastastikkusel teisendamisel tuleb teisendada vastavalt massiühikud ja ruumalaühikud ning need seejärel teineteisega jagada.

Näited:

72

results loading