Mass

Keha mass on füüsikaline suurus, mis klassikalises mehaanikas iseloomustab keha omadust säilitada tema liikumsiolekut vastastikmõjus teiste kehadega, seepärast öeldakse ka, et keha mass on keha inertsuse mõõduks.

Keha massi iseloomustatakse ka kehas sisalduva ainekoguse kaudu.

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab ühikulise ruumalaga keha massi, nimetatakse keha tiheduseks:

84

kus ρ – keha tihedus; m – keha mass; V – keha ruumala

 

Sildid
results loading