Mehaaniline energia

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab keha (või kehade süsteemi) võimet teha mehaanilist tööd, nimetatakse selle keha (süsteemi) mehaaniliseks energiaks.

Kui keha või süsteemi mehaaniline energia suureneb, siis öeldakse, et jõud teevad kehaga/süs­tee­miga mehaanilist tööd, kui süsteemi mehaaniline energia väheneb, siis öeldakse, et keha/süsteem teeb tööd välisjõudude ületamiseks.

Kui jõud teeb keha liigutamiseks mehaanilist tööd (A) ning keha/süsteemi energia suureneb, loetakse kehale mõjuva jõu töö positiivseks, kui keha/süsteem ise teeb tööd (mingi jõu ületamiseks) (A’) ning keha energia väheneb, loetakse vastavate jõudude töö negatiivseks.

211

A – jõudude poolt tehtav töö; A’ – keha poolt tehtav töö; ΔE – energia muutus.

Sildid
results loading