Mehaaniline töö

Füüsikas öeldakse, et kui keha liigub mingisuguse jõu mõjul, siis teeb see jõud keha liigutamiseks mehaanilist tööd.

Mehaanilise töö (A) suurus on võrdeline kehale mõjuva jõuga (F) ja keha poolt selle jõu mõjul läbitud teepikkusega (s).

83

kus, A- jõu poolt tehtud mehaaniline töö, mõõdetakse džaulides (1J), F – keha liigutav jõud, mõõdetakse njuutonites (1N), s – jõu mõjul selle sihis läbitud teepikkus (1m).

 

results loading