Muud pinnakattematerjalid

Jääaja lõppedes oli Eesti ala üleujutatud, see on praegune Madal-Eesti. Jääajajärgsed setted on mineraalsed ehk liiv, kruus, klibu mererannas ja järvedes liiv, savi, järvelubi; jõgedes kruus ja jämedateraline liiv. Elutekkelised setted on soodes ja rabades turbana. Inimtekkelised setted on aheraine- ja põlevkivituhamäed Kirde-Eestis.

Kiviõli tuhamägi

Kiviõli tuhamägi

 

results loading