Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine

Metsaraiet tehes jaotatakse puit töönduslikuks ja tarbepuiduks. Puidul on hindamatud omadused, sest see materjal on kergesti töödeldav, samas halb soojusjuht. Töönduslik on ümarpuit, nt palk, tarbepuit on eelkõige küttepuu. Okaspuude puitu kasutatakse ehituseks, lehtpuude puitu rohkem kütteks. Tänapäeval valmistatakse maailmas puidust u 20 000 erinevat toodet.

Okasmetsavöönd

Okasmetsavöönd

Conifer_forest_edit

Loe lisaks: Temperate coniferous forest

Põhja riikides on ümarpuidu tähtsus 80% raiemahust. USA, Kanadas ja Hiinas raiutakse töönduslikku puitu kõige rohkem. Metsamajanduses on tootmistsükkel väga pikk, 80-100 aastat. Kõik looduslikud protsessid toimuvad aeglaselt ja tehtud vead avalduvad aastakümnete pärast. Maailma suurim metsaala asub Venemaal Siberis. Peamiselt kasvavad siin okaspuud:

Siberi lehis

Siberi lehis

Seedermänd

Seedermänd

Kuusk

Kuusk

Metsa tuleb pidevalt hooldada: istutada, külvata, teha kahjurite tõrjet, hooldusraiet, uuendada kraave ja metsateid.

results loading