Punktlaengu elektriväli

Elektrivälja jõujooned on jooned, mille igas punktis on elektrivälja tugevuse vektor selle joone puutujaks.

Füüsika23

Elektrivälja jõujoonte joonestamiseks kasutame positiivset proovilaengut tuvastades sellele vastavas ruumipunktis mõjuva jõu suuruse ja suuna. Jõu suurus määrab jõujoonte tiheduse, suund aga elektrivälja tugevuse vektori suuna.

Ilmneb, et kui välja tekitav laeng on positiivne, mõjuvad proovilaengule sellest radiaalselt eemale suunatud jõud, mis vähenevad pöörd-ruutvõrdeliselt kaugusega. Kui välja tekitaja on negatiivne, on jõud suunatud radiaalselt laengu poole.

Füüsika24

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading