Seos võnkesageduse ja perioodi vahel

03

04

kus f – võnkesagedus (1Hz), T – võnkeperiood (1s).

results loading