Väli

Kaks keha võivad olla teineteisega vastastikmõjus kahel moel: läbi vahetu kokkupuute või siis läbi vahendaja. Vahendajaks võib olla kolmas aineline objekt (mingi kolmas keha) või hoopis väli. Kehade vastastikmõju vahendajat nimetatakse väljaks. Ehkki välju me oma meeleorganitega ei taju, tõestab väljade reaalset olemasolu fakt, et vastastikmõju levib ruumis lõpliku kiirusega – absoluutkiirusega. Vastastikmõju kirjeldab füüsikaline suurus nimega jõud.

results loading