VIISIMÄÄRUSES ESINEVAD EESSÕNAD

KUIDAS?

by bus (bussiga)
by train (rongiga)
by plane (lennukiga)
on foot (jalgsi)
in English (inglise keeles)
in a loud voice (valju häälega)
in a whisper (sosinal)
with difficulty (suure vaevaga)
with care (hoolikalt)
with his key (võtmega)
without delay (viivitamata)

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading