Võnkesageduse ja –perioodi arvutamine

Seega, kui me teame mitu võnget pendel mingi aja jooksul teeb, saame võnkeperioodi arvutada järgmiselt:

9

sagedust aga:

10

Teisisõnu periood ja sagedus on teineteise pöördväärtused. Võnkeperioodi mõõdetakse sekundites (1s), võnkesagedust aga hertsides (1Hz). Üks herts tähendab seda, et keha teeb ühes sekundis ühe võnke.

 

results loading