Voolutugevus

5

kus I – voolutugevus (1A), q – juhti läbiva laengu suurus (1C) ja t – aeg, mille jooksul laeng juhti läbib (1s).

results loading