Jadaühendus

12

Jadaühenduseks (jadaahelaks, järjestikühenduseks) nimetatakse sellist juhtide ühendust, mille korral ei esine ahelas hargnemisi – iga järgneva tarbija „alguspunkt“ ühendatakse eelmise „lõpp-punktiga“

Vooluringi avamisel jadaahela mingis osas, katkeb vool korraga kõikides juhtides.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud