Jaotusvõrk

1641_Power_Lines

Kõik meie kodudes (ka teenindus- ja tööstusettevõtetes) asuvad tarvitid on ühendatud elektrienergia jaotusvõrku. Jaotusvõrgu moodustavad elektrijaamades (kus elektrienergiat toodetakse) asuvad elektrigeneraatorid, elektrijaamu tarbijatega ühendavad ülekandeliinid ning klientide juures asuvasse kohtvõrku ühendatud tarbijad.

Jaotusvõrgu erinevates osades on erinev pinge. Elektrijaamade generaatorites tavaliselt 15 … 20 kV, jaamu tarbijatega ühendatavas kõrgepingeliinides aga 330 kV, 110kV ning mida lähemal lõpptarbijale, seda madalamaks transformeeritakse pinge. Kodu kohtvõrgus on pinge enamasti 220V. Pinge suurendamiseks ning madaldamiseks kasutatakse erilisi seadmeid – trafosid.

Tarvitid võivad sõltuvalt nende ehituslikest iseärasustest olla teisaldatavad (neid saab kohtvõrku pistikupesa abil liita ja eemaldada) ning kohtkindlad (need on kohtvõrguga püsivalt ühendatud ning nende liigutamine ühest kohast teise nõuab suuremat ehitustööd). Teisaldatavad tarbijad on näiteks telerid, arvutid, tolmuimejad jne. Kohtkindlateks on laevalgustid, paljud mööblisse integreeritud kodumasinad – pliidid, nõude- ja riiete pesumasinad jms.

ring_circuit__fixed_

Kõik teisaldatavad ning koht¬kindlad tarbijad ühendatakse jaotusvõrku rööbiti. Rööbiti on võrguga ühendatud ka erinevates elektrijaamades asuvad generaatorid.

Klientide juures asuvad tarbijad, samuti generaatorid elektrijaamades on omavahel ühendatud ühte klemmi – faasi – pidi. Vastavat juhet nimetatakse faasijuhtmeks. Teine tarbija/generaatori klemm on aga ühendatud Maaga ning seda nimetatakse nulljuhtmeks. Selline ühendusviis võimaldab jaotusvõrku samaaegselt ühendada palju generaatoreid ning nende toodetud pinget sünkroniseerida.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud