Keskkonnakaitse

Asulate keskkonda kujundab inimene. Mida rohkem on asulas elanikke, seda rohkem mõjutavad nad sealseid elureid. Inimese lähedal leitakse nii elupaiku kui ka toitu. Suur osa maapinnast on asulas teede ja hoonete all, muld saab vähe niiskust. Taimedele mõjub halvasti talvine soolapuistamine ning asulate õhk on saastatud. Õhu saastatust saab hinnata samblike järgi, sest samblikud saavad oma toidu ja vee õhust.

Inimtegevuse tulemusena tekib asulates, eriti suurlinnas palju jäätmeid, millest enamik ladestatakse prügilates.

 

Lisainfo

See artikkel on retsenseerimata.