Konvektsioon

Konvektsioon, on soojusülekande vorm, mille korral antakse energiat vedeliku/gaasi ühelt osalt teisele tänu sellele, et osakesed liiguvad vedeliku/gaasi kuumematest osadest külmematesse. Koos soojusega kantakse keha külmematesse osadesse ka kuumemate osade ainet. Konvektsioon saab toimuda nii vedelikes kui ka gaasides. Tahkistes konvektsiooni ei esine.

Konvektsiooni tekkimist saame selgitada soojuspaisumise nähtusega.

163625-004-54C2B432

Kui vedeliku/gaasi mingi osa temperatuur tõuseb, siis selle ruumala suureneb. Ruumala suurenemisega kaasneb selle vedeliku/gaasi tiheduse vähenemine. Kui väiksema tihedusega keha (materjal) satub vedelikku/gaasi, mille tihedus on tema omast suurem, siis tõugatakse ta vedeliku/gaasi pinnale. Kuna konventsiooni korral on pinnale lükatavaks kehaks soojenenud vedelik, siis tuleb pinnale tõusnud vedeliku asemele pinna poolt külmem vedelik/gaas. Vedelikku/gaasi tekib ringlev liikumine, mis kestab seni kuni vedeliku/gaasi temperatuur on kogu ruumala ulatuses ühtlustunud.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud