C

  • Curriculum vitae ehk elulookirjeldus (lühend CV) – ansioluettelo