Muusika ajalugu
Testi oma teadmisi

KESKAEG. Mitmehäälne muusika

10. klass > Muusika ajalugu > 1. kursus

Mitmehäälsuse teke on seotud (kiriku)kooridega. Vihjeid mitmehäälsusele esineb juba 7. sajandist säilinud ürikutes, kuid esimesed tänapäevani jõudnud noodinäited pärinevad 9. sajandist.

Oletatakse, et mitmehäälse vaimuliku koorilaulu tekkeks andis tõuke nii oreli levik kui Briti saarte mitmehäälne rahvamuusika.

Oreliga on seotud ka mitmehäälsete vaimulike laulude nimetus.

 

youtube_video