Rõhk

8. klass > Füüsika > Valemid

75

kus: P – rõhk (1Pa=1N/1m2), F – jõud (1N) ja S – pindala (1m2).