Newtoni seadused

Newtoni II seadus (liikumishulga muutus):

34

kus 45 kehale mõjuv jõud (N) 46 – liikumishulga ehk impulssi muutus st: 47 – liikumishulga lõppväärtus, 48 – liikumishulga algväärtus (kõik kg•m/s või ka kg•m•s-1) Δt – liikumishulga muutumiseks kulunud ajavahemik (s). NB! Liikumishulk: 49 – kus m – keha mass (kg), 52a – keha kiirus (m/s=ms-1)

Newtoni II seadus (jõu definitsioonvalem):

35

kus, 43 – keha kiirendus (m/s2=ms-2), m –mass (kg) ja 45 – kehale mõjuv jõud (N). NB! Arvutades on otstarbekam kasutada valemit koordinaatkujul: Fx=max

Newtoni III seadus:

36

kus, 50 – jõud, millega II keha mõjutab I, 51 – jõud, millega I keha mõjutab II (kõik N)

Keha kiirenduse ja massi vaheline seos kehade vastastikmõju korral:

37

kus, a1 ja m1 – esimese keha mass ja kiirendus; a2, m2 – teise keha mass ja kiirendus (massid kg, kiirendused m/s2 = ms-2)

Videos toimuvad kõik Newtoni seadused:

champagne-rocket

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud