Nüüdisaegsed tehnoloogiad energiamajanduses

Tänapäeval on alternatiivenergiate kasutamine väga soositud, kuid ikkagi kallis tehnoloogiliste vahendajate tõttu (tuulegeneraatorite rootorid, päikesepaneelide ehitus).

Taastuvenergia kasutamise poliitika vastuvõtnud riigid:

world-renewable-energy-targets

Praeguseks on taastuvate energiaallikate kasutamises esikohal Island ja Taani (kummaski riigis pole metsa).

Top riigid taastuvenergia tehnoloogiate kasutusele võtu järgi 2012 aastal:

clean-energy-world-leaders-2012

Suurimad päikeseenergia kasutajad on USA, Prantsusmaa, Jaapan, Saksamaa ja Itaalia. Tulevikus ka India ja Zimbabwe.

Tuuleenergia kasutamise on populaarne Euroopas Saksamaal, Taanis, Hispaanias, kuid ka USAs, Hiinas ja Indias. Töötamiseks efektiivne tuulekiirus peab olema 5-12 m/sek.

Top riigid tuuleenergia kasutuse järgi 2012 aastal

Top riigid tuuleenergia kasutuse järgi 2012 aastal

Tõusu-mõõna ja lainetuse energia potentsiaal on ookeanides hiiglaslik, samas on see keskkonnasõbralik energia. Niiviisi oleks võimalik saada umbes 22 000 teravatt-tundi energiat. Sellist energiasaamise viisi kasutatakse juba Hiinas, Kanadas, Indias, Prantsusmaal, UK (1995.a. esimene elektrijaam) ja Venemaal.

Rance_tidal_power_plant

Maa sisesoojust ehk geotermaalenergiat saab kõige paremini kasutada seismilises piirkonnas, nt Islandil. Majade küte põhineb termaalveel, samuti kasvuhoonetes banaanide ja ananasside kasvatus. Geotermaaljaamad on ka USA, Filipiinide ja Jaapani territooriumil.

Geotermaaljaam Islandil

Geotermaaljaam Islandil

Maa sisemuses on temperatuur 5000-6000 kraadi, maakoore all tõuseb temperatuur iga 100 meetri kohta kolm kraadi.

Biomassi energiat saab kasutada põletamisel vee soojendamiseks, kaugkütteks, nt pilliroog, hakkepuit.

4-1-7-landfill

Brasiilias toodetakse suhkruroo jääkidest metanooli autokütuseks, mis on odavam kui bensiini tootmine. Ka loomakasvatuse jääkidest eralduvat metaani saab kasutada kütusena.

Etanooli tehas

Etanooli tehas

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.