Omadussõnade sugu

Vene keele omadussõnad võivad olla mees-, nais- ja kesksoost. Ainsuses ja mitmuses on omadussõna lõpud järgmised:

VeneOmadus

(M) Это очень важный документ. See on väga tähtis dokument.

(N) У нас сегодня важная встреча. Meil on täna tähtis kohtumine.

(K) У меня важное сообщение. Mul on tähtis teade.

(Mitm) Это очень важные документыNeed on väga tähtsad dokumendid. 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud