Omadussõnade võrdlusastmed

Omadussõna kesk- ja ülivõrret võib väljendada liit- või lihtvormidega. Keskvõrde lihtvormi saab kasutada ainult nimisõna järel (mitte vahetult nimisõna ees). Liitvorme võib kasutada nii nimisõna ees kui ka järel.

VeneOmadus1

(N) книга – raamat

  • Lihtvorm: Эта книга интереснее. See raamat on huvitavam.
  • Liitvorm: Эта книга более интересная. See raamat on huvitavam.
  • Liitvorm: Это более интересная книга. See on huvitavam raamat.

Erandid:

Mõnede omadussõnade kesk- ja ülivõrde lihtvormid moodustatakse ebareeglipäraselt. Alljärgnevas tabelis on ära toodud erandlikud omadussõnad meessoost soolõpuga:

VeneOmadus2

Kasutatakse ainult nimisõna ees koos vastava soolõpuga.

N) дорога – tee

  • Lihtvorm: Какая дорога короче? Kumb tee on lühem?
  • Liitvorm: Более короткая дорога – через парк. Läbi pargi on lühem tee.
  • Lihtvorm: Кратчайшая дорога – через парк. Lühim tee on läbi pargi.
  • Liitvorm: Самая короткая дорога – через парк. Kõige lühem tee on läbi pargi.

Võrdlemisel kasutatakse sidesõna чем, mille ette pannakse vene keeles koma: Oбычный сейф дешевле, чем огнеупорный. Tavaline seif on odavam kui tulekindel seif

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud