Reaktiivmootor

Reaktiivmootor on soojusmasin, mis töötab kiiresti voolava gaasi- või vedelikujoa (reaktiivjuga) tekitatud reaktiivjõu tõttu.

Eristatakse turbiin- ja otsevoolu reaktiivmootoreid.

Turbiinreaktiivmootorite põhilisteks osadeks on kompressor, mis koosneb erineva läbimõõdu ning labade asetusega turbiinidest. Kompressori ülesandeks on tekitada võimalikult suur erinevus mootorisse siseneva ning mootorist väljuva gaasi kiiruse (rõhu) vahel, põlemiskamber kus toimub küttesegu põlemine kompressoris kokku surutud gaaside koosmõjul ning düüs, kus veelgi suurendatakse mootorist väljuvate gaaside kiirust.

158

Gaasid surutakse turbiinidest koosnevas kompressoris kokku ja suunatakse põlemiskambrisse, milles toimub kütuse põlemine. Peale turbiinilabade ületamist suunatakse põlemisgaasid läbi düüsi ning tekib reaktiivjõud.

Turbiinreaktiivmootoreid kasutatakse erinevate reaktiivlennukite ajamina.

159

Otsevoolu reaktiivmootorites pole pöörlevaid osi – puuduvad kompressor ja turbiin, õhu kompresseerimine toimub mootori (lennuki) suure kiiruse mõjul.

160

Sellise reaktiivmootori sisselaskeavas asub terava otsaga reguleeritav koonus, mille tagumises laiemas osas on ülehelikiiruseline õhuvool aeglustunud ning suurenenud rõhuga enne põlemiskambrisse jõudmist. Düüsist väljuvate põlemisgaaside kiirus on suurem kui mootorisse siseneva õhu kiirus. Otsevoolu reaktiivmootorid töötavad ainult suurel kiirusel lennates. Mida kiiremini lennata, seda suuremat võimsust mootor arendab. Seepärast leiavad otsevoolu reaktiivmootorid kasutamist peamiselt ülehelikiirusel liikuvate sõjalennukite ja rakettide ajamina.

161

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud