SEENTE JA SAMBLIKE PALJUNEMINE

Seened paljunevad peamiselt eoste abil. Üherakulised mikroseened (näiteks pärmseened) paljunevad edukalt ka pungumise teel. Eos (ehk spoor) on elurite eriline paljunemise otstarbega rakk, mille eesmärgiks on mingi organismirühma levimine või ebasoodsate keskkonnatingimuste üleelamine. Eosed moodustavad olulise etapi paljude elurite elutsüklist. Eos erineb seemnest peamisekt selle poolet, et selle puudub nii suur toitainete varu kui see on seemnes.

 

Kui seeneniidistik satub mullaga teise kohta, jätkab see kasvamist ning sellist seene levimise ja paljunemise viisi võime tinglikult nimetada mittesuguliseks paljunemiseks.

 

Seened peavad toiduks kasutama valmis orgaanilist ainet. Seetõttu elavad nad sageli koos (sümbioosis) taimejuurega. Seen ei pruugi taimel parasiteerida, kuna annab taimele vastu vett ja selles lahustunud sooli. Samblikud küll kinnituvad erinevatele taimedele, ent enamasti neist ei toitu, kuna samblikel on fotosünteesivad rakud.

 

Samblikud paljunevad ka vegetatiivselt, tallusetükikeste abil. Sambliku tallusega koos võivad kaasas olla ka eosed. Eoste abil toimub suguline paljunemine.

 

27

Samblikud vajavad spermide liikumiseks niiskust. Eosed on mõlemal eluril mikroskoopilised ning levivad edukalt ka õhus hõljudes.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.