SELGROOTUTE LIIKUMISVIISID

Kõik selgrootud saab jaotada paikseteks (ehk sessiilseteks) ja liikuvateks. Arusaadavalt liiguvad paljud vees elavad loomad aktiivselt ujudes või passiivselt hõljudes. Maismaaloomade puhul sõltub kõik sellest, kas nad elavad pinnases, mingi teise looma või taime sees, maapinnal või õhus. Täielikult õhus elavaid selgrootuid ei tunta. Kõige suuremas loomarühmas — lülijalgsed — on aga klass putukad, kellest enamik lendab.

Et aga putukad arenevad moondega, lendavad peamiselt nende täiskasvanud isendid. Munad, vastsed (näiteks vaglad, tõugud, röövikud) ega nukud ei lenda. Aga lülijalgsetegi seast leiame erilise rühma — ämblike noorloomad levivad passiivselt, võrguniidiga tuule abil hõljudes.

 

Erinevate selgrootute liikumisviisid videoklippides:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.