7. klassAjalugu

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I osa

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I osa

Kaheosalise keskaja õpiku esimene osa keskendub peamiselt Euroopa keskaja üldteemadele. Teine osa võtab erilise tähelepanu alla Eesti ajaloo. Õpiku eripäraks on lähenemine keskaja maailmale Eesti materiaalse kultuuri ning kunsti kaudu. Näiteks nii Tartu, Pärnu, Viljandi kui ka Tallinna õpilased leiavad õpikust viiteid oma kodukohaga seotud keskaegsetele mälestistele ja esemetele. Kohaliku kultuuri kaudu on võimalik teha suuremaid üldistusi toonase maailma ja kommete kohta. Läbivalt on kasutatud Eestis säilinud keskaegseid kunstiteoseid ja ehitisi, mis teevad õpikust omanäolise ja visuaalselt atraktiivse materjali. Samavõrra on peetud silmas empaatiavõime, tolerantsuse jt sotsiaalsete oskuste arendamist, tuues keskaja inimese mured ja rõõmud õpilastele lähemale.

  • Lisaks Euroopa ajaloole tutvustatakse põhjalikult keskaega Eestis.
  • Suur rõhk on Eesti materiaalsel kultuuril. 
  • Põhjalik käsitlus Eesti keskaja kunstist.
  • Arendab empaatiavõimet ja tolerantsust.
  • Keskmisest rohkem on tähelepanu pööratud sotsiaalajaloole.

Digiõpiku aluseks on 2016. aasta esmatrükk.

Siit saad osta õpiku juurde sobiva töövihiku.

Ajaloo õpik 7. klassile I osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Kerttu Palginõmm on lõpetanud Tartu ülikooli kunstiajaloolasena ja jätkab õpinguid ajaloo doktorantuuris. Ta töötab Tartu ülikooli kunstimuuseumis ning on andnud loenguid nii Tartu kui ka Dortmundi ülikoolis.

Madis Maasing on ajaloodoktor, kelle uurimistöö on keskendunud keskajale ja varauusajale.