7. klassAjalugu

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I osa

Keskaja perioodid

Nagu öeldud, on keskaja algus ja lõpp kokkuleppelised. Erinevates maades on keskaja algus- ja lõpuaeg samuti erinevad. Lääne- ja Lõuna-Euroopas jagatakse see veel omakorda kolmeks perioodiks: vara-, kõrg- ja hiliskeskajaks.

00:00