7. klassAjalugu

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I osa

Varakeskaeg (5.–10. sajand)

Pärast Lääne-Rooma keisri kukutamist järgnes suur segaduste ajastu. Tegemist oli ühe ulatuslikuma rahvaste rändamise ajaga, millega paratamatult käisid kaasas ka tõsised majanduslikud ning kultuurilised probleemid. Teed lagunesid, linnades katkes kaubandus, haridus käis alla, kuritegevus kasvas ning mitmed oskused kadusid. Ent samal ajal hakkasid aeglaselt kujunema ka uued riigid, millest hiljem said meile tuntud Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia. Euroopas sai ristiusk rahvaid ühendavaks usuks.

Kaart varakeskaegsest Euroopast
Euroopa varakeskajal
00:00