7. klassAjalugu

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I osa

Sissejuhatus keskaega

Mõistel keskaeg on tänapäeva inimeste jaoks tihti mitu tähendust. Räägitakse näiteks pimedast keskajast, või kui midagi on vanamoeline või ajast ja arust, siis öeldakse selle kohta, et see on nagu keskaegne. Ent keskaeg oli siiski paljude uuenduste ja teadussaavutuste ajastu ning need uuendused mõjutavad meie elu tänapäevani. Samuti räägitakse sellest perioodist kui rüütlite ja aadlike ajastust, kuid nende kõrval mängisid tähtsat rolli vaimulikud, kaupmehed ja talupojad. Isegi kui keskajal võib olla mõnikord tagurlik maine, armastatakse seda ajastut ka ilustada. See komme on pärit 19. sajandist, kui romantismi ajastul hakati hindama keskaja arhitektuuri ja pärandit. Tänapäeval võime leida keskaja maailmanägemuse väärtustamist ulmekirjanduses, kus sageli tegutsevad üleloomulikud olendid, kellesse ka keskaja inimesed uskusid.

Mõisted

  • romantism – kultuuriline liikumine 18. sajandi lõpust 19. sajandi keskpaigani