6. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 6. klassile. II osa

Asesõnad

PANE TÄHELE:

Loe reisimise kohta käivaid arvamusi.  Kirjuta kõik asesõnad tabelis õigesse lahtrisse (korduvaid sõnu kirjutama ei pea). Sulgudesse lisa asesõna algvorm.

Mingil põhjusel ei ole reisimine mulle kunagi meeldinud. Mõte sellest, et pean magama mujal kui enda voodis, valmistab alati muret. Mõnele meeldib reisida, kuid mina pole üks sellistest inimestest. Armastan reisimist. Mingisugunegi väljasõit on parem kui mitte midagi. Olen käinud mitmes Euroopa riigis ning tahan kindlasti ka Ameerikasse ning Aasiasse lennata – mõlemad sihtkohad tunduvad väga põnevad. Keegi küsis mult mõnda aega tagasi, miks ma nii palju reisin. Vastasin, et need mitmed-setmed kogemused, mille igalt reisilt kaasa toon, on asendamatud. Too küsija ise vist eriti palju ei reisi. Minu unistus on külastada kõiki maailmajagusid. Mul on küll mõningaid kahtlusi, kas seesugune plaan teostatav on, kuid mulle meeldib suurelt mõelda. Vahel mõtlen, mitmendik maailmast mul nähtud on.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kirjuta, mida arvad sina reisimisest. Kasuta oma tekstis viit asesõna.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Loe „Eesti entsüklopeedia“ artikli katkendeid Aasia kohta. Tekstis on kasutatud liiga palju asesõnu. Kirjuta sulgudesse sobiv nimi-, omadus- või arvsõna. Vajadusel kasuta interneti abi.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

PANE TÄHELE:

Kahest sõnast koosnevat asesõna nimetatakse liitasesõnaks.

  • Liitasesõnad kirjutatakse kas kokku või sidekriipsuga. Nt seesama, iseenda, emb-kumb.
  • Enamasti käändub vaid liitasesõna põhisõna. Nt igaüks – igaühe – igaüht(e).
  • Käänduda võib ka täiendsõna. Nt seesama – sellesama – sedasama.

Käänduv täiendsõna jääb neljas viimases käändes omastavasse käändesse.
Nt emma-kummani – emma-kummana – emma-kummata – emma-kummaga.

Kirjuta lünka sobivas käändes asesõna. Vali loetelust.

nemad, enese, mitu, mitmendik, iga, miski, keegi, mitmes-setmes, niisugune, ise, iseenda, mitmes, samasugune, kumbki, kõik, emb-kumb, seesama, kõiksugune, ükski, seesugune

Logi sisse

Vastus salvestatud!