10. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 10. klassile

Tööraamatu kasutajale

Käesolev tööraamat on mõeldud Teile, gümnasist. Sellest raamatust leiate vajalikke valemeid ja näidislahendusi, kuid enamik ülesandeid tuleb algusest lõpuni endal lahendada. Tööraamatus olevate ülesannete juurde on mõistlik minna siis, kui vastav teema on läbitud ja ees ootab arvestus- või kontrolltöö. Tööraamat on heaks abiliseks ka riigieksamiks valmistumisel, sest selles on ülesandeid kõikide gümnaasiumis käsitletud teemade kohta.

Tööraamat sobib kasutamiseks nii kitsa kui ka laia kursuse järgi õppijatele. Kui ülesande numbri järele on lisatud “(LAI MATEMAATIKA)”, siis kitsa kursuse järgi õppijad neid ülesandeid lahendama ei pea, kuid võivad oma oskused siiski proovile panna.

Ülesannetel ei ole antud vastuseid, kontrollimiseks kasutage arvutiprogramme WolframAlpha, GeoGebra, Symbolab vms.

Ülesannete lahendamisel on abiks ka teema alguses olevad viited õppevideotele (avanevad QR-koodi abil).

X klassi tööraamatus on ülesandeid järgmiste teemade kohta:

  1. arvuhulgad ja avaldised;
  2. võrrandid ja võrrandisüsteemid;
  3. võrratused;
  4. trigonomeetrilised avaldised, kolmnurga lahendamine;
  5. vektorid, sirge ja ringjoone võrrand, kahe joone vastastikused asendid.

Tööraamatu ülesannete lahendamiseks on abiks õppevideod ja testid, mille leiate internetist aadressil http://www.allarveelmaa.ee/.

Edu soovides
Allar Veelmaa

00:00