10. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 10. klassile

1.1. Arvuhulgad

Järgmistele küsimustele vastamiseks ja ülesannete lahendamiseks võite kasutada õpikut, matemaatika entsüklopeediat, internetti või vaadata õppevideot (avaneb QR-koodi abil).

Mida tähendavad sümbolid ∈, ∉, ∪, ∩, ⊂, ⊃, ⊆, ⊇, ⊄, ∅? Kirjutage iga sümboli kasutamise kohta üks lause.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Millised seosed ei kehti? Miks?

\(\text{a) } \mathbb{N}\subset \mathbb{Z}\) \(\text{b) } \mathbb{Q}\cap\mathbb{N}=\mathbb{Q}\) \(\text{c) } \mathbb{Q}\cup \mathbb{N}=\mathbb{Q}\) \(\text{d) } \mathbb{Q}\cup \mathbb{I}=\mathbb{R}\)
\(\text{e) }\mathbb{Z}=\mathbb{N}\) \(\text{f) }\mathbb{Q}\subset \mathbb{I}\) \(\text{g) }-7\in \mathbb{Z}\) \(\text{h) }0,(3)\in \mathbb{Q}\)
\(\text{i) }\sqrt[3]{8}\in \mathbb{Q}\) \(\text{j) }\sqrt{10}\in \mathbb{Q}\) \(\text{k) }\pi\notin \mathbb{R}\) \(\text{l) }\mathbb{Z}^{-} ⊄\mathbb{Q}\)

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Leidke arvude 86 ja 128 suurim ühistegur ja vähim ühiskordne.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Leidke vähim naturaalarv, mis jagub arvudega 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Leidke suurim naturaalarv, millega jaguvad arvud 1288, 1794 ja 2392.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Teisendage arvud  0,(7);  0,(23);  1,2(3)  ja  2,0(58)  harilikuks murruks.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Tehke järgmised tehted ja andke täpne vastus.

a) \(0,(3) + 0,4(3)\) =

b) \(1,(23) \cdot 12\) =

c) \(\large\frac{2}{3}\normalsize − 0,(262)\) =

d) \(3,0(2) : 1,5\) =

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kahekohalises arvus A, mille numbrite summa on 11, vahetatakse omavahel üheliste ja kümneliste number ja saadakse arv B. Leidke arv A, kui BA = – 63.

Logi sisse

Vastus salvestatud!