10. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 10. klassile

1.2. Kordamine: lihtsamad ülesanded protsentarvutuse ja tõenäosuse kohta

Enne ülesannete lahendamist vaadake vajaduse korral teemakohast õppevideot.

Leidke 26% 350-st ja liitke saadud tulemusele 2,8% arvust 46 000.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Leidke arv, millest 0,15% on 27, ja lahutage sellest arvust suurim neljakohaline täisarv.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Hiiremai palk oli aasta algul 1125 eurot ja aasta lõpus 1225 eurot; Bobuliine palk vastavalt 985 eurot ja 1085 eurot. Kelle palk kasvas protsentuaalselt rohkem? Põhjendage vastust.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Segatakse kaks sama aine lahust: 3 kg 40% lahust ja 5 kg 50% lahust. Mitmeprotsendiline lahus saadakse?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Võetakse 10 kg 96% lahust ja sellele lisatakse vett. Saadakse 40% lahus. Kui palju vett lisati?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Põllult veeti päeva jooksul kuivatitesse 92 tonni vilja, mille niiskusesisaldus oli 23%. Müüa saab vilja, mille niiskusesisaldus pole üle 14%. Mitu tonni vett eemaldatakse viljast kuivatamise käigus, et saada müügikõlblik vili?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Nelja-aastasel Rambo-Gerderil on neli tähekaarti: A, K, R ja U. Mitu erinevat sõna ta nende kaartide abil saab moodustada? Sõnal ei pea olema tähendust. Kui suur on tõenäosus, et tekib sõna KARU?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Klassis, kus õpib 32 õpilast, korraldati jõulupaki-teemaline küsitlus. Vastamata jättis 12,5% õpilastest. Vastanutest üks neljandik ei pidanud klassis jõulupakkide kinkimist vajalikuks ja ülejäänud õpilastest 33,(3)% arvas, et paki hind võiks jääda alla 5 euro. Kui suur on tõenäosus, et klassist juhuslikult valitud õpilane
a) jättis vastamata;
b) ei pidanud jõulupaki tegemist vajalikuks;
c) arvas, et pakk võiks maksta alla 5 euro?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Paberile kirjutatakse juhuslik arv 1 kuni 9999. Kui suur on tõenäosus, et kirjutatud arv
a) jagub 2-ga;
b) jagub 3-ga;
c) jagub 5-ga;
d) jagub 9-ga?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Laadal korraldatakse loterii, mille iga teine pilet võidab. Bobuliine ostis kuus piletit ja nendest ei võitnud ükski. Kui suur on nüüd tõenäosus, et ta järgmise piletiga võidab?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Ringikujuline loosiratas on jagatud 24 võrdseks osaks. Ühele sektorile on kirjutatud summa 1000 ₤, neljale sektorile 500 ₤, kaheksale sektorile 200 ₤, viiele sektorile 100 ₤ ja ülejäänud sektoritele 25 ₤. Kui suur on tõenäosus, et Hiiremai võidab loosiratta keerutamisel
a) vähemalt 10 ₤;
b) ülimalt 10 ₤;
c) summa, mis jääb 250 ₤ ja 400 ₤ vahele;
d) mitte vähem kui 300 ₤?

Logi sisse

Vastus salvestatud!