4. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 4. klassile. I osa. Sügis

1. Tähtedest arvudeni

Eesti keele tähestikus on 23 tähte, koos kõigi võõrtähtedega 32 tähte. Nendest piisab, et moodustada kõik sõnad, mida me kasutame. Sõnadest omakorda moodustatakse lauseid, mille abil antakse edasi mõtteid. Sõnade vahel kasutatakse kirjavahemärke. Lause lõppu tähistab punkt, mõnikord ka hüüu- või küsimärk.

Eesti tähestik: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, Ü.

Matemaatika on ka nagu omamoodi keel, kus numbritest moodustatakse arve. Kirjavahemärkide asemel kasutatakse erinevaid tehtemärke ja nende abil saab moodustada avaldise, millel on tähendus.

Võtame näiteks lause „kevadel oli ühes klassis 24 õpilast, neist kaks kolisid suve jooksul teise linna ja sügisel tuli klassi juurde kolm uut õpilast“. Selle võib üles kirjutada arvavaldisena ja leida, kui palju õpilasi selles klassis nüüd on:

24 ‒ 2 + 3 = 25 (õpilast).

Vanasti olid igal maal oma numbrid, siis aga levis üle maailma sama numbrisüsteem, mis koosneb araabia numbritest. Selles süsteemis kasutatakse kümmet numbrit, mille abil saab moodustada lõpmatult palju erinevaid arve.

Araabia numbrisüsteemi numbrid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Seejuures kirjutatakse ja loetakse neid arve alati vasakult paremale, näiteks

21 (kakskümmend üks);

435 (nelisada kolmkümmend viis);

5712 (viis tuhat seitsesada kaksteist);

62 849 (kuuskümmend kaks tuhat kaheksasada nelikümmend üheksa).

Kahe numbri abil kirjutatud arvu nimetatakse kahekohaliseks arvuks, kolme numbri abil kirjutatud arvu kolmekohaliseks arvuks jne.

Moodusta numbrite 1, 2, 3 ja 4 abil erinevaid kahekohalisi arve. (Neid on kokku 16.)

Logi sisse

Vastus salvestatud!

  • Arutle paarilisega, kas numbritest 0, 2, 4 ja 6 saab moodustada samuti 16 erinevat kahekohalist arvu. Põhjendage, miks.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Valige paarilisega kumbki kolm erinevat numbrit ja koostage nende abil nii palju erinevaid kolmekohalisi arve, kui oskate.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Lugege paarilisega teineteisele oma arvud ette. Kirjuta paarilise arvud vihikusse. Kontrollige vastastikku, kas arvud on õigesti kirjutatud.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

  • Arutle paarilisega, mitu võimalust arvude koostamiseks kokku on ja kas olete need kõik leidnud; kuidas oleks lihtne selliseid arve koostada nii, et ükski neist vahele ei jääks.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

TÄHTIS:

Kui me arvud järjestame, siis saame naturaalarvude jada:
0, 1, 2, 3, 4, …, 19, 20, 21, …, 124, 125, …, 999, 1000, …
Naturaalarvude jada on lõpmatu.

Saab koostada ka teisi jadasid, näiteks paarisarvude jada ja paaritute arvude jada.

Kodused ülesanded 1