Geneetiliselt muudetud organismid ehk GMO. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 12

GMO-taimed on ...

2 / 12

Geene muudetakse ...

3 / 12

Geenmuundatud organisme saadakse ...

4 / 12

Tuntumad GMO-taimed on ...

5 / 12

GMO-loomad on ...

6 / 12

Eestis tegeleb GMO-de kasutamise probleemidega ...

7 / 12

GMO toodete riskianalüüsiga tegelevad ...

8 / 12

Euroopa liidus ei lubata GMO-organisme ja tooteid neist ...

9 / 12

GMO tähendab ...

10 / 12

Geenimuudatustes kasutatakse ...

11 / 12

Muudetud omadustega organisme on ...

12 / 12

Geenide ülekande tulemusena tekivad ...

Marje Loide

results loading