Tuletatud mõõtühikud, millele on antud oma nimetus

4

  • 1 radiaan (1 rad) on kesknurk, millele vastav kaarepikkus võrdub ringjoone raadiusega
  • 1 steradiaan (1 sr) on tipuga kera keskmesse toetuv ruuminurk, mis eraldab kera pinnal raadiuse ruuduga võrdse pindala
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud