Tuletatud ühikud

Tuletatud ühikud on suuruste vaheliste seoste abil põhiühikuid kasutades saadud ühikud. Tuletatud ühiku seose saamiseks SI ühikutega, tuleb aluseks võtta vastava suuruse definitsioonvalem ning teha selles sisalduvate ühikutega teha sama(d) tehte(d).

Näiteks kiiruse ühiku leidmiseks tuleb kasutada kiiruse definitsioonvalemit v=s/t => kiiruse ühiku leidmiseks tuleb pikkusühik (1 meeter) jagada ajaühikuga (1s) => kiiruse ühikuks [v] = 1 m/s = 1 ms-1.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud