Tulevik

Tuleviku kasutamine

Tulevik väljendab kas tegevust, mis alles hakkab toimuma, kavatsust, otsust või lubadust. Kas ja millal tegevus lõpetatakse näitab aspekt:

1) imperfektiivne aspekt (несовершенный вид)

Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata:

Я буду переводить эту статью вечером.    Ma hakkan seda artiklit õhtul tõlkima.

Вечером в 9 я буду смотреть новости.        Õhtul kell 9 vaatan ma uudiseid.

2) perfektiivne aspekt (совершенный вид)

Tegevuse lõpp/tulemus täpsustatud:

Я переведу эту стать ко вторнику.       Ma tõlgin selle artikli teisipäevaks ära.

Я посмотрю новости и пойду спать.    Ma vaatan uudised ära ja siis lähen magama.

Tuleviku moodustamine

Tegusõna tulevikku väljendatakse kahel viisil, liht– või liitvormide abil.

Lihttulevik moodustatakse perfektiivsetest tegusõnadest (совершенный вид), mille pööramine ei erine eriti oleviku vormidest. Lihttuleviku vorme kasutatakse siis, kui tegemist on konkreetse ühekordse tulevikus kindlasti lõpetatud tegevusega.

Когда вы прочитаете мой отчёт?    Millal te loete mu aruande läbi?

Я прочитаю его к понедельнику.        Ma loen selle esmaspäevaks läbi.

 

Когда вы нам позвоните?                 Millal te meile helistate?

Я позвоню завтра утром.                   Ma helistan homme hommikul.

Liittulevik moodustatakse imperfektiivsetest tegusõnadest (несовершенный вид) tegusõna быть (olema) tulevikuvormi ja infinitiivi abil. Liittuleviku vorme kasutatakse siis, kui räägitakse korduvast või kestvast tegevusest või pikaajalistest plaanidest.

Не мешайте мне, пока я буду читать отчёт.            Ärge segage mind, kuni ma aruannet loen.

Сколько времени ты будешь его читать?               Kui kaua sa seda loed?

Я обещаю, что буду звонить тебе каждый день.    Ma luban, et hakkan sulle iga päev helistama.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud