Umbisikuline tegumood

Umbisikulise tegumoe väljendamiseks on mitu võimalust:

1) mitmuse 3. pöörde kasutamine

Kui alust ehk tegijat ei mainita, võib kasutada tegusõna mitmuse 3. pööret. Tegusõna vorm võib olla imperfektiivne või perfektiivne ning olevikus, minevikus ja tulevikus:

Olevik

imperf. aspekt    Этот дом ещё только строят.         Seda maja alles ehitatakse.

imperf. aspekt    Этот дом строят уже 6 месяцев.    Seda maja on juba 6 kuud ehitatud.

perf. aspekt         ——-                                                       ——-

Minevik

imperf. aspekt    Этот дом строили год.             Seda maja ehitati aasta aega.

perf. aspekt         Этот дом построили за год.    See maja ehitati aastaga valmis.

Tulevik

imperf. aspekt    Осенью будут строить отель.    Sügisel hakatakse hotelli ehitama.

perf. aspekt         Отель построят к весне.             Hotell ehitatakse kevadeks valmis.

2) passiivi mineviku kesksõna lühivormi kasutamine

Perfektiivse aspekti puhul võib kasutada passiivi mineviku kesksõna lühivormi, mille ajavorm täpsustatakse tegusõna быть abil. Õige vorm valitakse põhisõna soo ja arvu järgi. Passiivi mineviku kesksõna tõlgitakse eesti keelde tud-kesksõna abil.

Olevik

perf. aspekt    ——-                                                             ——-

Minevik

perf. aspekt    Этот дом построен в 2001 году.            See maja on ehitatud 2001.a.

—————— Дом был построен по спецпроекту.     Maja oli eriprojekti järgi ehitatud.

Tulevik

perf. aspekt    Отель будет построен к весне.            Hotell on/saab kevadeks valmis ehitatud.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud