Vaatlus ja katse

Vaatlemine on loodusliku protsessi kohta info kogumine ilma sellesse sekkumata.

1

Katse ehk eksperiment (paremal pildil) on olukord, kus loodusnähtus kutsutakse esile kunstlikult ning protsess toimub kontrollitavates tingimustes.

Probleem on teaduslikult sõnastatud küsimus. Probleemi sõnastus tugineb enamasti vaatlustest ja katsetest kogutud infol.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud