Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine

Mitmerindelised ja eriti liigirikkad on ekvaatoriümbruse metsad.

Taimestiku laotus:

layers-in-the-tropical-rainforest

Rainforest_canopy

Ekvatoriaalne vihmamets peidab endas pooli maailma looma- ja taimeliike, kusjuures paljud liigid on veel avastamata.

Virtuaalne vihmamets internetis: Rainforest

Metsi moodustavad 200 tavalisemat enamlevinumat puud ja liaani. Need metsad levivad 85 riigis ja moodustavad maismaast 6%. Pool vihmametsade pindalast asub Brasiilias, Indoneesias ja Kongos kokku.

01-world-rainforest-map-1500

Brasiilias on suurim lehtmetsa-ala, mille suurus võrdub Austraalia pindalaga. Vihmamets hävib seal 4 km2 tunnis, sest varutakse väärispuitu, mille järgi on suur nõudmine arenenud riikides.

0722-per-forest-cover

Vihmametsade hävimine 2000-2005

Vihmametsa hävimine Amazonases

Vihmametsa hävimine Amazonases

Väga väärtuslikud on leebeni- ja sandlipuu ning raudpuu. Sellisest puidust ehk väärispuust tehakse iluasju, skulptuure, muusikariistu, mööblit, vineeri. Brasiilia hevea- ehk kautšukipuult (Hevea_brasiliensis) saadakse kummi valmistamiseks mahla. Lageraiega alad alluvad erosioonile ning pole võimalik enam sama metsakooslust ega endist liigirikkust taastada.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.