Elektrivool metallides ja elektrolüütides

Metallides on vabadeks laengukandjateks juhtivus- (ehk valents- ehk vabad) elektronid – seega on elektrivooluks metallides elektronide suunatud liikumine.

14

Elektrolüütides saavad liikuda nii negatiivsed kui ka positiivsed ioonid.

Metallides loetakse voolu suunaks elektronide liikumisele vastupidist suunda, elektrolüütides langeb voolu suund kokku positiivsete ioonide liikumissuunaga.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud