Elektromagnetlaine ristlainelisus

Saab näidata, et ruumis levivad elektri- ja magnetväljad on risti nii teineteisega kui ka nende levimissuunaga – seepärast öeldaksegi, et elektromagnetlaine on ristlaine

fuusika73

Elektromagnetlaine lainepikkus on lähim kaugus kahe  punkti vahel kus elektri(või magnet)väli muutub samas faasis.

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud