Euroopa kujunemine

Kust me tulime? Millal tulime? Euroopasse on meie eellased tulnud Aafrikast. Esimene väljaränne Aafrikast toimus umbes 800 000 aastat tagasi, need olid neandertallaste oletatavad esivanemad. See inimeste sugupuu haru suri välja u. 30 000 aastat tagasi.

Homo neanderthalensis

Ida-Aafrikas arenes välja umbes 150 kuni 200 000 a.t. nüüdisinimene ehk tark inimene. Need inimesed jõudsid Euroopasse arvatavasti 40 000 a.t. Esimesed luustikud euroopa alalt leiti 1868.a. Prantsusmaalt Cro-Magnoni koopast, seetõttu nimetatakse eellast kromanjoonlaseks.

homosapiens

Homo sapiensi ja Homo neanderthalensise levikuteed:

Spreading_homo_sapiens (1024x602)

Kuidas me elasime? Nüüdisinimese saabumisel oli Euroopas jääaeg. 11 000 – 13 000 a.t. jõudsid Eesti alale kütid, kui põhjapõdrad liikusid jää sulades põhja suunas. Esimeste asukate peatuspaikade jälgi on leitud Pulli asulapaigas Pärnu jõe ääres ja Kunda Lammasmäelt Põhja-Eestis. Kütiti metsloomi ja püüti kalu, põlluharimisega alustati umbes 6000-5000 a.t.

Teadaolevad asulakohad keskmisel kiviajal

Teadaolevad asulakohad keskmisel kiviajal

Veel asulapaikadest: Esimesed asulapaigad

Kes olid meie esivanemad? Pole kindlalt teada, kuid on väidetud et eellased tulid ka Uurali mäestiku tagant või Lõuna-Euroopast Saksa ja Ungari aladelt. Eesti alale on rännanud mitmed hõimud, segunenud ja üksteise kultuuridest kasulikke oskusi üle võtnud.

Riigid hakkasid tekkima varasel keskajal, vana Rooma keisririiki, Frangi riiki ei saa võrrelda praeguste riikidega.

Riikide piirid muutvad seoses sõdade, iseseisvumisliikumise, rahvusliikumiste tekke vms tõttu. Kunagine nõukogude liit mõjutas ka Euroopa poliitilist kaarti.

Sotsialismi lagunemine ja iseseisvumiste laine. 1989.a. algas uus etapp, sest lammutati Berliini müür ja NL mõju Euroopas vähenes. 1991.a said Eesti, Läti, Leedu iseseisvuse tagasi.

Balti kett (23. august 1989)

Balti kett (23. august 1989)

1993.a. jagunes Tšehhoslovakkia Tšehhiks ja Slovakkiaks. Jugoslaavia lagunes 7 väikeriigiks vahemikus 1992 – 2008 (kodusõjad).

Suured riigid, väikesed riigid. Euroopas on praegu 46 riiki. Lisaks loetakse siia kuuluvaks ka Türgi, Kasahstan, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan. Maailma ja Euroopa suurim riik on Venemaa, millest suurem osa jääb Aasiasse. Teisel kohal on pindala poolest Ukraina, siis Prantsusmaa. Maailma kõige väiksem riik ka Euroopas on Vatikan. See asub Rooma linna südames, pindalaga 44 ha j pikkusega 3 km.

Euroopa praegu

Euroopa praegu

Euroopa maad.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.