Euroopa regioonid

Euroopas jaotame riike regioonidesse loodusgeograafiliste tunnuste alusel või siis majandusliku arengutaseme alusel. Loe rohkem Euroopa_jaotamine_regioonideks. Kõige parem on jaotada ilmakaarte järgi piirkondadeks, saame kuus regiooni: Põhjamaad, Atlandi maad, Vahemere maad, Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa ja Taga-Euroopa. Üks võimalus on jagada Euroopa ka 6 regiooniks:

AVITA04

Teisi võimalusi, kuidas jagada Euroopa regioonideks:

Põhjamaad jäävad 55. laiuskaraadist põhja poole, need on Island, Eesti, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani.

Põhjamaad

Põhja-Euroopa

Nende riikide loodust ja majandust mõjutab soe hoovus. Siin räägitakse germaani, balti ja läänemeresoome keeli. Hansaliidu aegadest alates on olnud nende riikide vahel tihedad majandussidemed. Eesti majanduses on selle regiooni tähtsus ekspordis 50% ja impordis 46%. Rikkamad riigi, nt Soome, Norra ja Baltimaad, jaotus sissetulekute järgi.

Kaluriküla Lofoodi saarestikus

Kaluriküla Lofoodi saarestikus

 

Kesk-Euroopa moodustavad 8 riiki: Austria, Poola, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Tšehhi, Ungari.

Kesk-Euroopa

Kesk-Euroopa

Need riigid asuvad maailmajao keskel, vähestel on merepiiri. Ajalugu ja kultuurilugu on ühine, mõjutatud saksa kultuurist. Siin on 3 kõrgelt arenenud riiki: Saksamaa, Šveits ja Austria. Poolas on kõige suurem põllumajanduse osakaal.

Atlandi maad on Belgia, Holland, Iirimaa, Luksemburg, Prantsusmaa, Suurbritannia. Peale Luksemburgi on kõigil riikidel pääs Atlandi ookeanile. Ookeaniäärsetes riikides oli majanduse tõus maadeavastuse perioodil, sest asumaadest said nad toorainet sisse vedada. Ka rikkalikud kivisöevarud kindlustasid hoogsa majanduse arengu. Praegu domineerib neis riikides kõrgtehnoloogiline toodang. Hollandis on eriline kaitsetammide, lüüside ja sildade süsteem merealuse maa kasutusele võtmiseks, mida nimetatakse kaasaegseks 7 maailmaimeks. Hollandi territooriumist ¼ asub allpool merepinda. Belgia, Holland, Luksemburg ja Prantsusmaa olid euroopa Liidu asutajad.

IJsselmeeri tehisjärve kaitsetamm

IJsselmeeri tehisjärve kaitsetamm

 

Lisainfo

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.