Geoloogiline ajaarvamine

Maa geoloogiline ajalugu on jaotatud etappideks sarnaselt inimkonna ajalooga. Maakoore kivimikihtide tekkimise järjekorra ja vanuse kindlaks määramine on geoloogiline ajaarvamine. Ajalises järjestuses olnud perioodid moodustavad geoloogilise ajaskaala (Geokronoloogiline skaala ) ehk geokronoloogilise skaala (Geokronoloogiline skaala ). Täpne on see skaala viimase 600 miljoni aasta kohta, sest kivimitest on leitud elu järgi, fossiile. Kogu skaala on 4,6 miljardit aastat pikk. Eelnenud aja kohta on oletused ja teooriad. Geoloogiline skaala jaguneb üksusteks: kõige pikemad on eoonid, need jagunevad aegkondadeks ja viimased omakorda ajastuteks. Perioode eristatakse toimunud protsesside järgi.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.