Haridus Eestis

Eestis korraldavad hariduse andmist riik ja omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium. Mõned koolid on ka erakoolid (nt Audentes, Rocca-al Mare). 2013.a. Oli kokku 534 kooli koos 134 651 õpilasega. Koolivõrgu kaart. Väikseim kool oli Massiarus, 3 õpilast, suurim Viimsis, 1599 õppijat. Riik on võtnud suuna maakonnakeskustesse puhaste gümnaasiumide rajamise. Viimaste aastate jooksul on suletud keskmiselt 12 kooli aastas, peamiselt algkoole ja põhikoole maapiirkondades.

Loe lisaks: Kuidas oli koolivõrk muutunud viimase kümne aastaga

 

Kutse- ja kõrgkoolid

Eestis oli 2012.a. 48 kutseõppeasutust, 6 avalik-õiguslikku ülikooli, eraülikool, 22 rakenduslikku kõrgkooli. 1632.a. asutatud Tartu Ülikool:

???????????

Olles vanim ülikool Eestis, tema kolledžid on Narvas ja Viljandi Kultuuriakadeemia.

Kutsekoolid on erinevate ametite õppimiseks: Luual metsanduskool, Räpinas aiandus, Võrus kaitseväe lahingukool. Rakenduskõrgkoolid õpetavad ehitus- ja metallitööspetsialiste, haldust ja sisekaitset, lennundust, äriteadmisi ja tervishoidu.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.